Dohoda o partnerstve monostori pevnosti vojenskej kultúry Centrum pre pamiatku reštaurovanie, Real Estate Údržba a využitie je k dispozícii vo formáte PDF:


Stiahnuť