Skip to main content

Projektnapló

Nyomtatóbarát változatSend by emailPDF version

2013. április – Mi már tudjuk… június 8-án megnyílhat a kikötői fogadótér, látogatóink birtokba vehetik a szépen felújított tereket, megnézhetik a dunai hajózás és a Duna-menti mesterségek történetét bemutató kiállításokat. Már csak pár hét, és indulunk… Facebook akciónk is hamarosan kezdődik…

2013. március – Az építési munkák elkészültek, a finomhangolás vette kezdetét. Be kell állítani a kamerákat, össze kell hangolni a biztonságtechnikai részeket, ellenőrizzük a berendezések működését, stb. A külső területen is megindul a betonozás előkészítése, bár a nem várt hó és a márciusi hideg a folytatást egy időre megakadályozta. Zajlanak a közbeszerzési eljárások, a beépített bútorok kivitelezője kiválasztásra került, a székek, asztalok beszerzésére újabb eljárást kellett indítanunk.

2013. február  havában elértünk a projekt jelentős mérföldkövéhez. A kivitelezési munkálatok befejeződnek, kezdődhet a belső szépítés, a tartalommal való megtöltés. Az időjárás miatt a külső betonozást halasztanunk kell.

Folynak az installációk tervezései, és elindult a bútorbeszerzés előkészítése is. E hónapban már előbbre tekintünk, megkezdjük a projekt átadó rendezvény tervezését is.

2013.január – Az új év  eleje a kivitelezés felgyorsulását is jelenti. Már csak egy-két hónap, és láthatjuk, hogy milyen lesz az új fogadótér. Addig azonban még van mit tenni: készül a világítás alapvezetéke, a gépészeti berendezések lassan a helyükre kerülnek. A fűtés elindítása a belső térben végzendő munkákhoz kellemesebb hőmérsékletet biztosít.

A kiállítási installációk tervezését a Narmer Építész Stúdió Bt. kezdheti meg.  A turisztikai tanácsadó kiválasztása is megtörtént: Az EconoConsult Kft. munkatársai a fogadótér élményszerű kialakításához, az Erőd látogatóinak jobb kiszolgálásához adnak segítséget, tanácsokat.

2012. december  - A december hidegen köszöntött ránk, de az építési munkák már a falakon belül zajlanak. Készülnek az új ablakok, ajtók, készül az új padozat alapja, zajlanak a falak felületkezelési munkái. Az ünnepek előtt a legfontosabb munkálatok megtörténnek, a pihenés az épületre is ráfér.

2012. november - A bontási munkák mellett nem folynak a további feladatok sem. Az elbontott részekről kihordják a törmelékeket, a hó végén megkezdődnek az építés egyes szakaszai is, mint például az alapvezetékek lefektetése, stb.

És indulnak az újabb közbeszerzési eljárások előkészítő munkái is a kiállítási installációk tervezőjére és kivitelezőjére, a belsőépítészeti tervek készítőjére, stb.

2012. október - Elindult a kivitelezés! A munkaterület átadásával megkezdődött az építkezés, felújítás. E szakaszban a bontás a hangsúlyos, az egyeztetések, a bejárások mind-mind azt a célt szolgálják, hogy jövő év elejére szép új fogadóterünk legyen.

2012.szeptember - A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, eredményesen. A nyertes ajánlattevő a Progress-B’90 Zrt., a vállalkozási szerződés megkötésre megtörtént. A kivitelező a munkálatokat október 1-én kezdheti meg. Ezzel egy sokkal látványosabb és mozgalmasabb időszak veszi kezdetét a Dunai-bástya környékén.

2012.augusztus - A kivitelező kiválasztására irányuló eljárás kiegészítő dokumentációját 9 szervezet vásárolta meg a megadott határidőig. A részvételi jelentkezését mind a 9 szervezet be is nyújtotta. A hiánypótlást követően sor került a jelentkezők sorrendjének meghatározására, a kiválasztott 5 jelentkezőnek ajánlattételi felhívást küldtünk 2012. július 25-én. Az ajánlattételi határidő 2012. augusztus 23. Az ajánlattételre felkért 5 szervezet megvásárolta az ajánlattételi dokumentációt.

2012.július - A Közbeszerzési értesítő 2012. június 7-i számában megjelent a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás felhívása. A részvételi jelentkezésre megjelölt határidő 2012. 07. 15.

2012.május -Véglegesítettük a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációját, elkészítettük a felhívást,  a hó végén megküldtük a Közbeszerzési Tanács felé.

2012.április - A kiviteli tervek készítőjével, a tervellenőrzést végző tervezőkkel, a belsőépítészeti terveket készítőkkel folytatott kommunikáció eredményeként április 17-ére elkészült és leszállításra került a belsőépítészeti terv, majd április 19-én a kiviteli tervek is. A tervellenőrök kiadták állásfoglalásukat. 

2012. Márciusban a projekttel kapcsolatban először a belsőépítészeti tervek készítőjére bekért ajánlatok értékelése, a tervező (Palatium Stúdió Kft.) kiválasztása történt meg.  Ezzel szinte egy időben kiválasztottuk az informatikai szakértői szolgáltatást nyújtó szervezetet (Nyugatinfo Kft.) is. A tervellenőrzést végző társaság megkapta a kiviteli terveket, elkezdődött azok ellenőrzése. Folytatódik a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése, a Bíráló Bizottságban közreműködők felkérése megtörtént.

2012.február - Elkezdődött a belsőépítészeti tervek készítőjének és tervezői művezetőjének kiválasztására irányuló ajánlatkérési eljárás, a szervezeteknek megküldtük a felkérést. Egyeztetések folynak a kiviteli tervek készítőivel, világításpróbán választottuk ki a helyi adottságoknak leginkább megfelelő világítótestek típusát. Ajánlatkérési eljárást folytatunk az informatikai szakértő kiválasztására. Egyeztetés alatt van a turisztikai szakértő kiválasztását célzó ajánlatkérés tartalma is. A közbeszerzési tanácsadóval megkezdtük a kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás előkészítését is. 

2012.január - A lőszermentesítés kivitelezőjének kiválasztására irányuló ajánlatkérési eljárás eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevővel (Nikka Tech Kft.) a vállalkozási szerződés megkötésre került. A kivitelező a munkálatokat még a hónapban elvégezte, készre jelentette. Szintén eredményesen zártuk a  tervellenőr kiválasztására irányuló eljárást, a kiviteli tervek szakági tervellenőri feladatainak elvégzésére a Város-Teampannon Kft. kapott felkérést. 

2011. decemberében megkaptuk a KSZ közbeszerzési ellenőrzésének eredményét, az eljárást szabályszerűnek minősítették. A kiviteli tervek készítője megkezdte a munkálatokat, helyszíni egyeztetésen a szakági tervezőkkel is bejárták a projektterületet, hosszadalmas és tartalmas megbeszélések után folynak a munkálatok. Ajánlatkérési eljárást indítottunk a lőszermentesítési munkálatok kivitelezőjének kiválasztására, valamint a tervellenőr kiválasztására.

Novemberben elkészítettük és határidőre beküldtük az első projekt előrehaladási jelentést. Ebben beszámoltunk az első félév eseményeiről, az elvégzett tevékenységekről. A PME rendszeres ülésein folyamatos egyeztetések zajlottak, az előrehaladás ütemeinek aktualizálása, a projektet érintő változás-bejelentések elküldésre kerültek. Az eredményes eljárásnak köszönhetően kiválasztásra került a kiviteli tervek készítője és a tervezői művezetést biztosító szervezet (GLG Mérnöki Iroda Kft., Gál Tibor és Gerák Miklós tervezők) A Közreműködő Szervezet részére megküldtük a közbeszerzési eljárás dokumentumait, utólagos papír alapú ellenőrzésre.

A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan helyszíni bejárást tartottunk, ahol az ajánlattételre felkért tervezők megtekinthették a projekthelyszínt, kérdéseket tehettek fel. Ebben a hónapban megkezdtük az első előrehaladási jelentés előkészítését, melynek beadási határideje november 25-e. 

Október 1-i nappal felállításra került a projektmenedzsment egység (PME), melynek belsős és külsős tagjai megbízási szerződéssel kerültek foglalkoztatásra. 

Szeptemberben megküldésre került a kiviteli tervek készítőjének és a tervezői művezetési feladatok biztosítójának kiválasztását célzó egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárás dokumentációja. A felkért tervezőknek október 4-re adtunk időpontot helyszíni bejárásra.

Lefolytattuk a projektmenedzsment külsős tagjaira vonatkozó ajánlatkérési eljárásokat, kiválasztásra került a műszaki menedzser (Perjési Emilné) és a projektkoordinátor (Recensor Kft.s) is. 

Augusztusban a projekthez köthető esemény kevés volt. A nyári szabadságolások ellenére azonban ütemezetten haladt a közbeszerzési eljárások előkészítése, folytak a sokszor egész napos egyeztetések a szakhatóság, tervezők, stb. bevonásával.t is.

Júliusban a tervezési feladat egyes vitatott részeiről további egyeztetések folytak, összeállt a közbeszerzési eljárás dokumentációjának tervezete. A grafikai munkák után a nyomdai kivitelezés is megtörtént, összeállítottuk a sajtólistát, felvettük a kapcsolatot a város, a megye és a régió illetékes szakmai szervezeteivel, összeállítottuk a sajtó részére a sajtómappát. 

A sajtó-nyilvános projektindító rendezvény sikeresen és zökkenőmentesen megvalósult. Dr. Cser-Palkovics András, a KDRFT elnöke, Dr. Temesvári Balázs, a KDRFÜ ügyvezető igazgatója, Dr. Molnár Attila, Komárom Város polgármestere és Varga István ügyvezető a szép számban megjelent vendégeket megismertette a projekt tartalmával, jelentőségével, majd megtekintettük a projekthelyszínt is.

Ebben a hónapban a tervezési feladat egyes vitatott részeiről további egyeztetések folytak, összeállt a közbeszerzési eljárás dokumentációjának tervezete. kái után a nyomdai kivitelezés is megtörtént, összeállítottuk a sajtólistát, felvettük a kapcsolatot a város, a megye és a régió illetékes szakmai szervezeteivel, összeállítottuk a sajtó részére a sajtómappát. Megrendeltük a cateringet, hangosítást, felkértük az illetékes személyeket a rendezvényen való részvételre, a projekt rövid ismertetésére.

Egyeztetések folytak a közbeszerzési eljárások ütemezéséről, tartalmáról. Elkezdődött a kiviteli tervek készítőjének kiválasztására irányuló eljárás dokumentumainak összeállítása (tervezési program, műszaki paraméterek, stb.). Az építési engedélyezési tervek készítőjével konzultáltunk egyes műszaki megoldásokról.

A Közreműködő szervezettel hosszas egyeztetés után július 5-ére tűztük ki a projektindító rendezvény időpontját. Ez alapján hozzáfogtunk a kötelező nyilvánosság biztosítása körében vállalt tevékenységek megvalósításához: a meghívó grafikai munkái után a nyomdai kivitelezés is megtörtént, összeállítottuk a sajtólistát, felvettük a kapcsolatot a város, a megye és a régió illetékes szakmai szervezeteivel, összeállítottuk a sajtó részére a sajtómappát. Megrendeltük a cateringet, hangosítást, felkértük az illetékes személyeket a rendezvényen való részvételre, a projekt rövid ismertetésére.

A Támogatási Szerződés aláírását követően megkezdtük a projekt végrehajtását. Először ajánlatkéréssel kiválasztottuk a hivatalos közbeszerzési tanácsadót (Baumgartner Ida – HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft.). Ezt követően megkezdődött a közbeszerzési terv felülvizsgálata, a társaság közbeszerzési szabályzatának aktualizálása. Ezzel párhuzamosan egyeztetést kezdeményeztünk a közreműködő szervezettel a sajtó-nyilvános projektindító rendezvény időpontjáról. 

2011. 05.11 A projekt támogatási szerződése aláírásra került. Megkezdődhetnek az előkészítő munkák.