A Monostori Erőd Nonprofit Kft ,  mint vagyonkezelő a MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( Magyarország, 1087 Budapest Könyves Kálmán Körút 54-60. ),  mint Ajánlatkérő által megindított „Teljes ellátás alapú villamosenergia beszerzése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján nyílt közbeszerzési eljárásban vesz részt.

A közbeszerzési eljárás CPV kódja:  9310000

Becsült értéke : 18 000 000 Ft

Időtartama:  2021. 01. 01 – 2021. 12. 31.

Bontási jegyzőkönyv ideje: 2020. 09. 16.