KVÍZ: 1848/1849 FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

komáromi vár ostroma az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kiemelkedő katonai és politikai jelentőségű eseménye volt, amely 1848 decemberében kezdődött meg, és 1849szeptember 27-éig, a komáromi vár átadásáig tartott. A Klapka György vezette várvédők a világosi fegyverletétel után másfél hónapig kitartottak az osztrák túlerő ellen és egész Európában utolsóként tették le a fegyvert az 1848-49-es forradalmi hullám harcosai közül.

Ha kvízünk kitöltésével szeretnél részt venni nyereményjátékunkon, akkor kérjük add meg nevedet és email címedet a kvíz végén automatikusan megjelenő űrlapon!
 
Nyeremény:
4 db 2021-es falinaptárat sorsolunk ki a részt vevő játékos között.
 
Eredményhirdetés:
2021. március 16.
 
A nyerteseket emailben értesítjük.
 
Adatkezelési tájékoztató.

Ki látható a képen?

wikipedia.org
Correct! Wrong!

1848-1849 telén Komáromban a vár erődítését, kiépítését szervezte meg. Windisch-Grätz sikerei után Komárom parancsnokát, Majthényit, aki a vár átadására készült, a vár tisztjei lemondásra kényszerítették, és a parancsnokságot a legidősebb tisztre, Török Ignácra ruházták. A döntést a kormány megerősítette, és január 28-án tábornokká nevezték ki. 1849 áprilisában posztjáról Lenkey János váltotta le.

Ki volt a parancsnok az 1849. január 13-ai nyárasdi ütközetben?

wikipedia.org
Correct! Wrong!

Az első nyárasdi csataA falu mellett zajlott 1849. január 13-án. A komáromi vár legénységének ez volt az első csatája az osztrákokkal, akik a Csallóköz nagy részét uralták. A csatát az ellenség parancsnokának, báró Geramb alezredesnek ágyúgolyó általi halála döntötte el, miután az osztrák csapatok menekülni kezdtek és meg sem álltak Pozsonyig.

Mikor volt Komárom ostroma?

wikipedia.org
Correct! Wrong!

Március végén Welden táborszernagy vette át az ostromlók vezetését, aki március 31-én a Vág-Duna felől próbálta meg elfoglalni Komáromot. A várból és a vág-dunai hídfőből azonban kereszttűzbe vonták az ostromlókat, akik másfél óra után kénytelenek voltak visszavonulni. Ugyanekkor kézitusában az Apáli-szigetnél is megfutamították az osztrákokat.

"Megtettük, mit ember saját erejével tenni képes, s pirulás nélkül állhatunk isten és a világ szine elé..." - Miből vettük az idézetet?

wikipedia.org
Correct! Wrong!

1849. október 3-án adta ki Klapka György tábornok az utolsó napi parancsát.

Mikor volt Komárom kapitulációja?

wikipedia.org
Correct! Wrong!

Az augusztus 13-i világosi fegyverletételt követően az osztrák hadvezetés Komárom bevételét tűzte ki célul. A komáromi várat tekintélyes számú emberrel továbbra is Klapka tábornok védte az ostromra felsorakozó egyesített császári haderők mintegy 40 000 katonájával szemben. Szeptember 27-én végül aláírták a vár átadásának feltételeit tartalmazó okmányt, az úgynevezett „hódolati szerződést”. Ennek színhelye Haynau hadiszállása, a Komáromtól kb. 4 km-re levő Herkálypuszta volt.

Ki festette meg az első Komáromi csatát?

wikipedia.org
Correct! Wrong!

Than Mór 1828. június 19-én született Óbecsén. Pesten filozófiát és jogot tanult. Tanulmányai mellett Barabás Miklós festőnövendéke is volt. Tanulmányait félbeszakította, és az 1848–49-es szabadságharc alatt Görgey mellett lett hadifestő. A szabadságharc után pedig komolyan elhatározta, hogy művészi pályára lép. Bécsbe utazott, ahol Karl Rahl vezetése alatt folytatta tanulmányait. 1864-től Lotz Károly mellett dolgozott a Pesti Vigadó falképein, majd 1870-től vele együtt készítette a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőházának falfestményeit.

Az 1849. júliusi második komáromi csatában kik voltak osztrák részről a parancsnokok?

wikipedia.org
Correct! Wrong!

A második komáromi csatára július 2-án került sor. Haynau osztrák fővezér és Schlick tábornok ezen a napon összehangolt támadást intézett Komárom ellen. Reggel 5 órakor indult meg az osztrákok támadása, a magyar jobb szárny és a közép parancsnokságát Görgey, a bal szárnyét Klapka vette át.

Ki látható a képen?

wikipedia.org
Correct! Wrong!

1848. áprilisától a császári királyi hadseregben szolgált főszázadosként. Azonban összeszólalkozott felettesével, aki nem volt más, mint a későbbi véreskezű Haynau... A szópárbaj így hangzott: „Tábornok úr! én magyar ember vagyok, s nem tűrhetem, hogy jelenlétemben gyalázza a nemzetemet és annak legjobb fiait!” Haynau gúnyos kérdése: „Nos, hát ön mióta lett magyar?” „Azóta, tábornok úr, amióta föl tudom fogni, hogy aki Magyarországon született, az magyar állampolgár, s köteles Magyarországot hazájának tekinteni, s annak, bármily állásban legyen is, törvényes jogait védelmezni.”

Mikor volt a Nagy Komáromi Kitörés?

felvidek.ma
Correct! Wrong!

A legfontosabb kitörésre augusztus 3-án került sor, Almáson, Mocsán és Igmándon törtek rá az ellenségre a honvédek és gazdag zsákmányt ejtettek (többek között 30 ágyút, 35 élelmiszerszállító hajót, 800 sertést és 2600 szarvasmarhát) és mintegy 1000 hadifoglyot is ejtettek.

Folytasd a mondatot: "Hazádnak rendületlenűl..."

wikipedia.org
Correct! Wrong!

Vörösmarty Mihály 1836-ban írta meg a Szózatot. Először az Aurora nevű almanachban jelent meg 1837-ben. A költeményre Egressy Béni írt zenét 1843-ban, amikor annak megzenésítésére Bartay András, nemzeti színházi igazgató pályadíjat tűzött ki.

1848/1849 Forradalom és Szabadságharc
Gratulálunk az eredményhez

KÖSZÖNJÜK, HOGY JÁTSZOTTÁL!

PÁR PILLANAT ÉS ÁTIRÁNYÍTUNK A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS OLDALRA.