Kláštor pevnosť Nonprofit s.r.o. ako správca MÁV Service Centre Private Limited Company ( Maďarsko, 1087 Knižný bulvár Budapest Kálmán 54-60. ) ako "Úplné elektrickej energie založenej na dodávkach" CXLIII zákon z roku 2015 o verejnom obstarávaní (kbt.) verejného obstarávania na základe postupu verejného obstarávania.

Postup verejného obstarávania Kód CPV: 9310000

Odhadovaná hodnota: 18 000 000 LIBIER

Trvanie: Do 31. 01. 01 – 2021. 12. 31.

Správa o demolácii decembra 2020. 09. 16.